Računalništvo v oblaku je sodoben tehnološki pristop, ki omogoča razvoj novih, inovativnih SOA rešitev, informacijskih storitev ter učinkovito in stroškovno ugodno uporabo informacijskih virov.

Ta tehnologija lahko gospodarstvu, javni upravi in akademski sferi omogoči pomemben napredek predvsem na področju konkurenčne sposobnosti, optimizacije poslovanja ter inovacij.

Naš center za računalništvo v oblaku omogoča podjetjem prenos znanja in svetovanje pri razvoju najkompleksnejših SOA rešitev, e-storitev in e-vsebin. Poleg dostopa do znanja in izkušenj je za podjetje še posebno pomembno, da lahko razvoj 'cloud' rešitev začnejo takoj, brez potrebe po dolgotrajni vzpostavitvi lastnega oblaka.

S tem se bistveno zmanjšajo stroški in pohitri razvoj.