Reference

TELEKOM

Reference: BPM, najem zunanjih storitev (outsourcing)

 

Z delniško družbo Telekom Slovenije na področju informacijskih tehnologij sodelujemo že od leta 2012, ko smo začeli postavljati standarde za delo po sistemu BPM in izdelali procese na platformi IBM. V nadaljevanju smo poskrbeli za razvoj BPM procesov za upravljanje gradiva za potrebe uprave in BPM procesa za popuste, konfiguracijo in nadgradnjo kataloga s popisom spletnih storitev, nameščenih na okoljih IBM, JBoss in Oracle, pa tudi za razvoj in nadgradnjo e-obrazcev, opis in dokumentacijo Quota strežnika ter razvoj TRM sistema. Poleg tega smo postavili prvo oblačno platformo IBM Pureapplication system, zasnovali arhitekturo in upravljali celotno IBM infrastrukturo ...

Naše sodelovanje s Telekomom večinoma poteka kot outsourcing – najem zunanjih storitev in sodelavcev. Naši strokovnjaki so polni delovni čas navzoči v družbi sami, kjer opravljajo dogovorjene naloge v nenehnem sodelovanju z njihovimi zaposlenimi, tako da lahko sproti in učinkovito rešujejo poslovne in tehnične potrebe naročnika ter uresničujejo njegove začrtane strategije pri obvladovanju poslovnih procesov.

PLUTAL

Reference: Mobilne informacijske rešitve proizvodnje

 

Podjetje Plutal, ustanovljeno leta 1912 v Ljubljani, je ugleden evropski in svetovni proizvajalec zapork. Od januarja 2001 je član nemškega koncerna Rauh, enega vodilnih proizvajalcev zapork na svetu. Za njihovo proizvodnjo je ključen optimiziran, kontroliran in upravljan proizvodni proces. S pomočjo najsodobnejše tehnologije na področju mobilnih rešitev IBM Mobilefirst Platform Foundation v8 smo skupaj s podjetjem informacijsko podprli njihov proizvodni proces. Sedaj ima vodstvo nenehno vse informacije o poteku proizvodnje, ki so potrebne za prave poslovne odločitve. Obenem imajo tudi delavci vseskozi informacije o tem, kateri proizvodni proces še ni končan in kateri ima prednost.

Optimizacijski projekt podjetja Plutal smo leta 2014 predstavili na največjem svetovnem kongresu IBM inovativne programske opreme v Las Vegasu, ki ga je obiskalo več kot 25.000 IT-strokovnjakov z vsega sveta.

ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Reference: Spletne informacijske rešitve

 

Sistem, ki smo ga poimenovali BOPRO, je namenjen spremljanju potreb članov društev upokojencev Slovenije. Bistvo projekta je v tem, da starejši prostovoljci obiskujejo starejše od 69 let v svoji okolici, jih povprašajo o tem, kako živijo, ter jim na podlagi pridobljenih podatkov organizirajo pomoč, če jo potrebujejo. Program sestavljata dva dela: spletna aplikacija in centralna podatkovna baza Zveze društev upokojencev Slovenije. Posamezna društva uporabljajo program predvsem za vnašanje podatkov iz anket, opravljenih na terenu. Tako pridobljeni podatki se prek interneta prenašajo v centralno bazo, kjer se opravijo statistične analize za pridobitev podatkov, namenjenih izboljšanju življenjskega sloga upokojencev.

Ves čas izvajanja projekta nudimo gostovanje programa na naših strežnikih, uporabniško podporo in računalniška usposabljanja (izobraževanja) prostovoljcev, vnašalcev in uporabnikov za delo s tem programom.

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE

Reference: BPM

 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izvaja enotno obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za celotno območje Republike Slovenije z devetimi območnimi enotami in štirimi izpostavami, ki na podlagi veljavnih predpisov evidentira, zbira ter preverja pravilnost podatkov o zavarovancih, potrebnih za izvajanje zavarovanja ter uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zavod je naše podjetje najel za pomoč pri migraciji in optimizaciji poslovnega sistema, razvitega na IBM BPM 8.0.1 platformi, v nadaljevanju pa tudi za prehod na nove uporabniške vmesnike v okolju IBM BPM 8.5.5. Ves čas jim tudi pomagamo pri odkrivanju in odpravljanju napak tako v poslovnem sistemu kot v IBM BPM platformi.

BANKA INTESA SANPAOLO

Reference: BPM

 

Banka Intesa Sanpaolo d.d. je del ene največjih mednarodnih bančnih skupin, Intese Sanpaolo, ki posluje v več kot štiridesetih državah po vsem svetu in se uvršča visoko na svetovni lestvici najvarnejših bank.

Z banko smo sodelovali na področju vključevanja IBM BPM platforme v celoten informacijski sistem banke, svetovanja v zvezi z upravljanjem IBM BPM platforme, sodelovali pri nadgradnji IBM BPM rezličice ter sodelovali pri razvoju določenih poslovnih procesov z uporabo katerih je banka prispevala k dvigu učinkovitosti procesov, znižanju stroškov ter prispevala pomemben delež k digitalizaciji celotnega bančnega poslovanja.

LEK

Reference: Uporabniška podpora, najem zunanjih storitev (outsourcing)

 

S fermacevtsko družbo Lek, ki v Sloveniji zaposluje približno 4000 ljudi, sodelujemo že od leta 2004, ko smo s skupno vizijo vzpostavili enega prvih centrov za pomoč uporabnikom na področju informacijskih tehnologij v Sloveniji. Vse od tedaj smo v Leku edini izvajalec pomoči uporabnikom 24/7, opravljamo pa tudi nekatere druge projekte na področju informatike: ENGINE, PCLCM, ClientVision in CONNECT.

Storitve našega klicnega centra za pomoč uporabnikom v Leku obsegajo: sprejemanje klicev uporabnikov in dokumentiranje incidentov v posebni aplikaciji, razporejanje prijavljenih incidentov in pomoč uporabnikom pri težavah z uporabo informacijske infrastrukture, konfiguriranje ter razmeščanje računalniške opreme, izvajanje dežurstev ter podpora drugim projektom s področja informacijske tehnologije (po dogovoru). Naši strokovnjaki v Leku opravijo več kot 1800 ur uporabniške pomoči in se odzovejo na več kot 5000 klicev uporabnikov na mesec (letno povprečje).

GEOPLIN

Reference: Prilagojene informacijske rešitve

 

Geoplin je največji trgovec z zemeljskim plinom in eno ključnih podjetij na področju energetike v Sloveniji. Geoplin trguje, zastopa in posreduje na trgu z zemeljskim plinom v Sloveniji in v sosednjih državah.

Za podjetje Geoplin smo se dogovorili za sodelovanje na področju obratovanja in vzdrževanja informacijskega sistema za napoved odjema zemeljskega plina Gemalogic. Opravili smo nadgradnjo informacijskega sistema za prilagoditev novemu vmesniku Plinovodi d.o.o. za izmenjavo podatkov (DDP) ter prenos oddaje napovedi na spletno aplikacijo Geoplin, vključno s storitvami nastavitev, testiranja, izdelave dokumentacije in izobraževanja uporabnikov.

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

Reference: Podatkovno središče, uporabniška podpora, najem zunanjih storitev (outsourcing)

 

Fakulteta za socialno delo je že nekaj let najemnica več naših storitev. Tako ima pri našem podjetju zakupljen prostor v našem podatkovnem središču oz. strežnik, ki ji omogoča varno shranjevanje podatkov, desktop in strežniško virtualizacijo, strežniške operacijske sisteme, shranjevanje, arhiviranje in restavriranje podatkov ter vse podporne storitve.

Poleg tega je Fakulteta za socialno delo tudi najemnica A-soft uporabniške podpore – naš strokovnjak ves delovni dan na Fakulteti nudi pomoč in podporo uporabnikom oz. zaposlenim na področju fakultetnega informacijskega sistema ter jim svetuje tudi pri drugih projektih in nalogah, ki se nanašajo na informacijsko-komunikacijske tehnologije.