Reference

TELEKOM

Reference: BPM, najam vanjskih usluga (outsourcing)

 

S dioničkim društvom Telekom Slovenije u području informacijskih tehnologija surađujemo još od 2012. godine, kada smo počeli postavljati nove standarde za rad prema BPM sustavu i razvili procese na IBM platformi. U nastavku smo se pobrinuli za razvoj BPM procesa za upravljanje materijala za potrebe uprave i BPM procesa za popuste, konfiguraciju i nadogradnju kataloga s popisom web usluga, ugrađenih u okruženjima IBM, JBoss i Oracle, kao i za razvoj i unapređenje e-formi, opisa i dokumentaciju Quota servera te razvoj TRM sustava. Osim toga, postavili smo prvu oblačnu IBM platformu Pureapplication system, dizajnirli arhitekturu i upravljali cijelu IBM infrastrukturu ...

Naša suradnja s Telekomom odvija se uglavnom kao outsourcing – najam vanjskih usluga i osoblja. Naši stručnjaci su puno radno vrijeme nazočni u samom društvu, gdje izvode dogovorene poslove u kontinuiranoj suradnji sa njihovim zaposlenicima, tako da mogu brzo i učinkovito rješavati poslovne i tehničke potrebe klijenta te ostvaruju njegove planirane strategije za upravljanje poslovnim procesima.

PLUTAL

Reference: : Mobilna informacijska rješenja za proizvodnju

 

Tvrtka Plutal, osnovana 1912. godine u Ljubljani, je poznati europski i svjetski proizvođač zatvarača. Od siječnja 2001. godine je član njemačkog koncerna Rauh, jednog od vodećih proizvođača zatvarača u svijetu. Za njihovu proizvodnju ključan je optimiziran, kontroliran i upravljan proizvodni proces. Uz pomoć najnovije tehnologije na području mobilnih rješenja IBM Mobilefirst Platform Foundation v8, zajedno s tvrtkom informacijski smo podržali proizvodni proces. Sada uprava ima kontinuirano sve informacije o tijeku proizvodnje, koje su potrebne za prave poslovne odluke. U isto vrijeme zaposlenici također imaju kontinuirane informacije o tome, koji proizvodni proces još nije dovršen i koji ima prednost

Optimizacijski projekt tvrtke Plutal smo u 2014. godini predstavili na najvećem svjetskom kongresu IBM inovativnog softvera u Las Vegasu, koji je posjetilo više od 25.000 IT- stručnjaka iz cijelog svijeta.

UDRUGA DRUŠTAVA UMIROVLJENIKA SLOVENIJE

Reference: Web informacijska rješenja

 

Sustav, koji smo nazvali BOPRO, je dizajniran za praćenje potreba članova udruga umirovljenika Slovenije. Suština projekta leži u činjenici, da stariji volonteri posjećuju osobe starije od 69 godina u njihovoj blizini, ispituju ih o tome kako žive, te im na temelju dobivenih podataka organiziraju pomoć kada im je potrebna. Program se sastoji od dva dijela: web aplikacija i središnja baza podataka Udruge društava umirovljenika Slovenije. Individualna društva program prvenstveno koriste za unošenje podataka iz anketa provedenih na terenu. Dobiveni podaci se prenose putem interneta na središnju bazu podataka, gdje se obavlja statističke analize za dobivanje informacija, čiji cilj je poboljšanje životnog stila umirovljenika.

Tijekom provedbe projekta nudimo hosting programa na našim serverima, korisničku podršku i računalne obuke (obrazovanja) volonterima, unositeljima i korisnicima za rad s programom.

ZAVOD ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE SLOVENIJE

Reference: BPM

 

Zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje Slovenije implementira jedinstveno obvezno mirovinsko i invalidsko osiguranje za cijelo područje Republike Slovenije s devet regionalnih jedinica i četiri ispostave, koje prema važećim propisima evidentiraju, prikupljanju i provjeravaju točnost podataka o osiguranicima, potrebnih za provedbu osiguravanja, te izvođenje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja. Zavod je našu tvrtku angažirao za pomoć u migraciji i optimizaciji poslovnog sustava, razvijenog na IBM BPM 8.0.1 platformi, a u nastavku i prelasku na nova korisnička sučelja u okruženju IBM BPM 8.5.5. Sve to vrijeme klijentu također pružimo pomoć u otkrivanju i ispravljanju pogrešaka kako u poslovnom sustavu tako i na IBM BPM platformi.

BANKA INTESA SANPAOLO

Reference: BPM

 

Banka Intesa Sanpaolo d. d. je dio jedne od najvećih međunarodna bankarskih grupa Intesa Sanpaolo, koja djeluje u više od četrdeset zemalja diljem svijeta i zauzima visoko mjesto na svjetskoj ljestvici od najsigurnijih banaka.

S Bankom Intesa Sanpaolo smo surađivali na integraciji IBM BPM platforme u cjelokupni bankovni informacijski sustav, konzultirali smo se za upravljanje IBM BPM platformom, sudjelovali u nadogradnji verzije IBM BPM i sudjelovali u razvoju određenih poslovnih procesa kroz koje je banka pridonijela povećanju učinkovitosti procesa, smanjujući i pridonijeli značajan udio u digitalizaciji cjelokupnog bankarskog poslovanja.

LEK

Reference: Podrška za korisnike, najam vanjskih usluga (outsourcing)

 

S farmaceutskom tvrtkom Lek, koja u Sloveniji zapošljava oko 4.000 ljudi surađujemo već od 2004. godine, kada smo zajedničkom vizijom uspostavili jedan od prvih centara za pomoć korisnicima u području informacijskih tehnologija u Sloveniji. Od tada smo u Leku jedini izvođač korisničke podrške korisnicima 24/7, a radimo i neke druge projekte u području informatike: ENGINE, PCLCM, ClientVision i CONNECT.

Usluge našeg pozivnog centra za pomoć korisnicima u Leku obuhvaćaju: primanje poziva korisnika i dokumentiranje incidenata u posebnoj aplikaciji, raspodjela prijavljenih incidenata i pomoć korisnicima kod problema u korištenju informacijske infrastrukture, konfiguriranje i razmještaj računalne opreme, provedba dežurstva te podrška drugim projektima u području informacijske tehnologije (po dogovoru). Naši stručnjaci u Leku odrade više od 1.800 sati korisničke pomoći i odgovore na više od 5.000 poziva korisnika mjesečno (godišnji prosjek).

GEOPLIN

Reference: Prilagođena informacijska rješenja

 

Geoplin je najveći trgovac prirodnim plina, a jedan od ključnih tvrtki u energetskom sektoru u Sloveniji.

Za tvrtku Geoplin dogovorili smo suradnju u području rada i održavanja informacijskog sustava za prognozu potražnje za prirodnim plinom Gemalogic. Napravili smo nadogradnju informacijskog sustava za prilagođavanje novom sučelju Plinovodi d.o.o. za razmjenu podataka (SFD) i prijenos predaje prognoze na web aplikaciju Geoplin, uključujući i usluge postavljanja, testiranja, izrade dokumentacije i obuke korisnika.

FAKULTET SOCIJALNOG RADA

Reference: Podatkovni centar, korisnička podrška, najam vanjskih usluga (outsourcing)

 

Fakultet za socijalni rad već nekoliko godina iznajmljuje više naših usluga. U našoj tvrtki ima u zakupu prostor u našem podatkovnom centru odn. Server, koji joj omogućuje sigurnu pohranu podataka, desktop i serversku virtualizaciju, serverske operacijske sustave, pohranu, arhiviranje i restauraciju podataka te sve usluge podrške.

Osim toga, Fakultet za socijalni rad zakupljuje i A-Softovu korisničku podršku - naš stručnjak cijeli radni dan na fakultetu nudi pomoć i podršku korisnicima odn. zaposlenicima na području fakultetskog informacijskog sustava i savjetuje ih i u drugim projektima i zadacima, koji se odnose na informacijsko- komunikacijske tehnologije.