Za svaku tvrtku ili organizaciju vrlo je važno da se poslovni procesi provode učinkovito, pri čemu se naravno, također oslanja i njihovom informatizacijom, jer često baš informacijska tehnologija čini puno promjena koje dovode do veće učinkovitosti i uspješnosti poslovanja. Optimizacija poslovnih procesa donosi kraće vrijeme izvođenja procesa i uklanjanje suvišnih aktivnosti i uskih grla, smanjenje troškova kroz kraće vrijeme izvođenja i bolje iskorištenosti resursa, povećanje produktivnosti, jer se zaposlenici ne bave manje važnim zadacima, nego automatiziranju određene zadatke, povećavanje kvalitete proizvoda i usluge radi bolje kontrole - ukratko, svi poslovni procesi u organizaciji se odvijaju brže i sa nižim troškovima.

U tvrtki A-soft vam na temelju bogatog iskustva, nudimo sljedeće usluge u području optimizacije i informatizacije poslovnih procesa:

  • popis poslovnih procesa,
  • priprema tehničkih specifikacija ili planova za informacijsku podršku procesima,
  • razvoj softvera,
  • uvođenje novih informatičkih rješenja,
  • edukacija korisnika za upravljanje novim informacijskim rješenjima,
  • uspostava sustava mjerenja učinkovitosti procesa upravljanja,
  • nadzor, podršku i savjetovanje u vezi novih informatičkih rješenja.