Uporaba storitev varnega podatkovnega središča je odlična rešitev za vse, ki želijo vzpostaviti primarni strežniški sistem ali nadomestni računalniški center pri zunanjem ponudniku.

Ključne prednosti zakupljenega podatkovnega središča so:

  • nižji in vnaprej znani stroški upravljanja informacijske infrastrukture,
  • delovnim procesom in potrebam prilagodljiva arhitektura,
  • poenostavljeno vzdrževanje in zmanjšanje kompleksnosti informacijske infrastrukture,
  • učinkovitejši poslovni procesi,
  • višja hitrost izvajanja storitev,
  • neprekinjeno poslovanje.

V našem podatkovnem središču vam zagotavljamo nemoteno delovanje v primeru izrednih pogojev, kot so izpadi elektrike, naravne ali druge večje nesreče, stalen nadzor klimatskih pogojev, protipožarno zaščito ter zaščito pred drugimi vplivi iz okolja.