Podjetje A-soft izvaja računalniške tečaje za odrasle. Ti potekajo v obliki učnih delavnic, kjer tečajniki obdelajo veliko praktičnih primerov iz njihovega delovnega okolja, kar zagotavlja odlične učne rezultate. Poleg odlično usposobljenega in komunikativnega predavatelja je pri tečaju navzoč tudi asistent, ki se v primeru večje skupine individualno posveča vsakemu tečajniku posebej in tako zagotavlja višjo kakovost izobraževanj. Vsak tečajnik na začetku tečaja prejme učno gradivo, ki je prilagojeno učnemu načrtu oz. programu določenega tečaja, na koncu pa potrdilo o opravljenem tečaju.

Izobraževanja potekajo v sodobno opremljeni učilnici v naših prostorih v Logatcu, kjer ima vsak tečajnik svoj računalnik, ali pa na naslovu naročnika, kjer naročnik zagotavlja vso potrebno računalniško opremo. Glede na željo naročnika lahko vso potrebno opremo mobilne učilnice zagotovi tudi podjetje, in sicer brezplačno. Poleg tega zagotavljamo izvedbo računalniških tečajev po vsej Sloveniji, saj imamo pogodbeno najetih 16 računalniških učilnic v vseh večjih mestih. Za vas lahko po dogovoru izvedemo tudi predhodna testiranja in predlagamo sestavo učnih skupin glede na njihovo predznanje.

Izvajamo naslednje tečaje:

  • Osnovni in nadaljevalni računalniški tečaji Microsoft: MSWord, Excel, Project, Access, PowerPoint, Visio, Excel, PowerPivot
  • Pravopis in pravilna raba slovenščine v poslovnih besedilih