Pri zelo hitrem razvoju informacijskih tehnologij je danes skoraj nemogoče slediti vsem spremembam in nenehno investirati v lasten IT. Vodstvo IT mora tako pod nenehnim pritiskom zniževanja stroškov ter s povečevanjem razvoja novih poslovnih modelov učinkovito in uspešno uporabiti ljudi, procese in produkte (orodja in tehnologijo), obenem pa obdržati in izboljšati kvaliteto storitev poslovanja ter prispevati k maksimalnemu dobičku podjetja, zato se vedno več organizacij s svojimi izzivi in problemi obrača na podjetje A-soft kot na zunanjega ponudnika storitev IT.

Pri IT outsourcingu je ključni dejavnik zadovoljstva stranke razumevanje potreb, tako poslovnih kot tehničnih, in sposobnost uresničevanja začrtane strategije. Obvladovanje poslovnih procesov, razvoj in integracija novih aplikacij ter obvladovanje heterogenih okolij so le nekateri dejavniki, ki pripomorejo k učinkoviti podpori strankam. Uspešno dolgoročno sodelovanje temelji na zaupanju, ki se razvije skozi čas in terja tako razumevanje strategije naročnikovega podjetja kot tudi njegove vizije.

Tehnologija je le sredstvo za razvoj učinkovitih orodij za poslovanje, storitve pa so tiste, ki lahko tehnologijo pretvorijo v konkurenčno prednost. Z razumevanjem strategije naročnikovega podjetja in aktivnim sodelovanjem pri načrtovanju arhitekture rešitve, ki zagotavlja učinkovito podporo poslovanju, podjetje A-Soft izbrano tehnologijo pretvori v storitev, ki zagotavlja fleksibilno in odprto infrastrukturo, s tem pa poskrbi za učinkovitejšo podporo poslovnim procesom ter integracijo z drugimi sistemi, ne glede na blagovno znamko.