Za vsako podjetje ali organizacijo je zelo pomembno, da poslovne procese izvaja učinkovito, pri čemer si seveda pomaga tudi z njihovo informatizacijo, saj velikokrat prav informacijska tehnologija omogoča veliko sprememb, ki privedejo do večje učinkovitosti in uspešnosti poslovanja. Optimizacija poslovnih procesov namreč prinaša krajši čas izvajanja procesov in odpravo odvečnih aktivnosti ter ozkih grl, znižanje stroškov zaradi krajšega časa izvajanja in boljše izrabe virov, povečanje produktivnosti, ker se zaposleni ne ukvarjajo z manj pomembnimi nalogami, ampak avtomatizirajo posamezne naloge, povečanje kakovosti izdelkov in storitev zaradi boljšega nadzora – skratka, vsi procesi v poslovni organizaciji potekajo hitreje in z nižjimi stroški.

V podjetju A-soft vam na podlagi bogatih izkušenj nudimo naslednje storitve na področju optimizacije in informatizacije poslovnih procesov:

  • popis poslovnih procesov,
  • priprava tehničnih specifikacij ali načrtov za informacijsko podporo procesom,
  • razvoj programske opreme,
  • namestitev nove informacijske rešitve,
  • usposabljanje uporabnikov za obvladovanje novih informacijskih rešitev,
  • vzpostavitev sistema merjenja učinkovitosti upravljanja procesov,
  • nadzor, podpora in svetovanje glede novih informacijskih rešitev.