Spletne strani in spletni portali so glavna izhodišča in vir informacij posameznih organizacij. Spletni portali so nadgradnja spletnih strani oziroma sistem za povezavo različnih spletnih strani in tudi drugih vsebin, ki so med seboj smiselno povezane. Tako so se portali izkazali za uspešno rešitev obvladovanja najrazličnejših sistemov, ki uporabnikom nudijo čimbolj enostaven in varen način dostopa do podatkov, podjetjem pa omogočajo ohranjati konkurenčno prednost, zniževati stroške ter povečevati dohodke.

Naši spletni portali so izdelani kot spletne aplikacije na portalu IBM Websphere. Dopolnjuje jih desktop modul, ki prav tako deluje v okolju Windows, in ga posamezna organizacija uporablja za vnašanje različnih podatkov. Tako pridobljeni podatki se prek interneta prenašajo v centralno bazo, kjer se izvajajo statistične analize za različne namene.