Danes ni več dovolj le to, da imamo prave informacije ob pravem času, ampak želimo do informacij dostopati kjerkoli in kadarkoli. V vsakem trenutku želimo vedeti, kako posluje naše podjetje, ter imeti možnost vplivati na poslovne procese in odločitve.

Mobilne rešitve so inovativne rešitve za pokrivanje poslovnih procesov z mobilnimi napravami, kjer so podatki v realnem času povezani s poslovno-informacijskim sistemom.

Rešitve so namenjene za podporo naslednjim procesom oz. potrebam:

  • upravljanju procesov v proizvodnji ali drugi panogi (delovni nalogi, ugotavljanje in odpravljanje napak, prenosi med proizvodnimi fazami, proizvodni statusi), odpravljanje ozkih grl v proizvodnji, zagotavljanju nemotenega poteka proizvodnega procesa;
  • zagotavljanju informacij vodstvu (realizacija naročil, stanje proizvodnje, stanje zalog, stanje surovin, optimizacija proizvodnih procesov, izkoriščenost in kvaliteta strojev, produktivnost delavcev, kontrola surovin) ...

Optimizirajte poslovanje z našimi mobilnimi rešitvami ter izboljšajte posel, ki ga najbolje poznate!